دریافت تندیس و لوح « واحد صنعت سبز » توسط شرکت پتروشیمی نوری

دریافت تندیس و لوح « واحد صنعت سبز » توسط شرکت پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی نوری در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز ، 2 بهمن ماه در سالن همایش های بین المللی حفاظت محیط زیست برگزار شد ، عنوان « واحد صنعت سبز » را دریافت کرد.
در این همایش که با حضور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ، نماینده مقیم توسعه صنعتی ملل متحد ( UNIDO ) ، نماینده سازمان همکاری های بین المللی آلمان ( GIZ ) و جمع کثیری از نمایندگان شرکت های صنعتی و خدماتی کشور برگزار شد ، آقای مهندس صانعی مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری ، تندیس سیمین و لوح « واحد صنعت سبز » کشور را دریافت کرد.

شایان ذکر است در این همایش 253 واحد صنعتی و خدماتی کشور ، در حوزه های مختلف صنعتی ، شیمیایی ، غذایی و ... حضور داشته و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۱