روابط کارگزاری بانک حکمت ایرانیان با کشورهای هند، ایتالیا، چین و ترکیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12919/43/ص مورخ 97/11/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص روابط کارگزاری مستقیم بانک حکمت ایرانیان با کشورهای هند، ایتالیا، چین و ترکیه جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۱۱