دوره آموزشی مدیریت استراتژیک در اتاق بازرگانی ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4035/97 مورخ 97/11/10 دبیرخانه محترم اجرایی موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در خصوص برگزاری "دوره آموزشی مدیریت استراتژیک" توسط آکادمی دولتی DMAN آلمان جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۲۶