شرکت بازرگانی پتروشیمی" به عنوان سومین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی انتخاب گردید.

شرکت بازرگانی پتروشیمی" به عنوان سومین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی انتخاب گردید.
براساس نتایج رتبه بندی شرکت های برتر ایرانIMI-100 که در همایش 8 بهمن ماه 1397 با حضور مقامات کشوری و صاحب نظران اقتصادی و صنعتی اعلام شد " شرکت بازرگانی پتروشیمی" به عنوان سومین شرکت برتر در حوزه خدمات بازرگانی انتخاب گردید.
همچنین در جمع 500 شرکت بزرگ ایران ، شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان پنجاهمین شرکت برتر از نظر میزان و ارزش/ درآمد در سال مالی 1396 برگزیده شد.
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷