اولین نشست آشنایی با فرصت های تجاری و اقتصادی ایران، قطر، عمان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1547/ن/97 مورخ 97/12/11 دبیرخانه محترم نشست تجاری و اقتصادی ایران، قطر، عمان در خصوص برگزاری "اولین نشست آشنایی با فرصت های تجاری و اقتصادی ایران، قطر، عمان" در تاریخ 28 خردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۱:۳۱