برگزاری پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 15052/43/ص مورخ 97/12/21 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران" در کشور روسیه (از تاریخ 29 الی 31 خردادماه 1398) جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۱۲:۱۶