برنامه زمان بندی برگزاری جلسات کمیسیون بازرگانان در سال 1398

اعضاء محترم کمیسیون بازرگانان

با سلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون بازرگانان در سال 1398 ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۳۱