دستورالعمل ترخیص کالاها

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1651522/97/403 مورخ 97/12/28 مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستورالعمل ترخیص کالاها جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲