تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 22167/1397 مورخ 97/12/11 مدیرعامل محترم سازمان مدیریت صنعتی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و اتحادیه جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۵:۰۷