فراخوان برگزاری سمینار جنبه های فنی، حقوقی و کاربردی بازرسی کالا در بیمه های باربری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9423/ICC مورخ 98/01/17 دبیرخانه محترم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در خصوص برگزاری سمینار "جنبه های فنی، حقوقی و کاربردی بازرسی کالا در بیمه های باربری" در تاریخ 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۴۶