ابلاغیه جدول شماره ردیف های تعرفه کالاهای مشمول عوارض ماده 12 قانون پسماند و حوزه شمول

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 29961/98 مورخ 98/01/18 مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ابلاغیه جدول شماره ردیف های تعرفه کالاهای مشمول عوارض ماده 12 قانون پسماند و حوزه شمول جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۵۴