دومین نمایشگاه بین المللی حلب سوریه

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 171/43/ص مورخ 98/01/25 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "دومین نمایشگاه بین المللی حلب سوریه" از تاریخ 98/01/31 لغایت 98/02/06 جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۰۸