حکم جناب آقای فخاری به عنوان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 423/236/98/ص مورخ 98/02/03 مدیرکل محترم امور مالیاتی استان البرز در خصوص حکم جناب آقای فخاری به عنوان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۵