حکم جناب آقای کوهنورد به عنوان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1441/236/98/ص مورخ 98/02/03 مدیر کل محترم امور مالیاتی استان البرز در خصوص حکم جناب آقای کوهنورد به عنوان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۸