سیل با پتروشیمی های منطقه چه کرد؟

سیل با پتروشیمی های منطقه چه کرد؟
نادی صبوری – خبرنگار حوزه انرژی

گزارش هواشناسی میگوید که 21 استان ایران درگیر سیلاب بودهاند. استانهایی که شدت سیل در آنها بیش از بقیه بود اما گلستان، خوزستان و لرستان بودند. به غیر از استان گلستان، دیگر مناطق درگیر سیل اغلب با شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی به ویژه در حوزه پتروشیمی همراه هستند. از سوی دیگر وجود خط لوله اتیلن غرب در این منطقه نیز بر وضعیت واحدهای فعال اثر گذار است. خط لولهای که 17 فروردین ماه خبری از سوی فرمانداری کرمانشاه در خصوص انفجار در آن منتشر شد و تعدادی از واحدهای تولید کننده پلیاتیلن را واداشت که تولید خود را متوقف کنند. خط لوله اتیلن غرب، خط لولهای در غرب ایران به طول 2 هزار و 606 کیلومتر است که مجتمعهای پتروشیمی مستقر در غرب، شمال غربی و جنوب غربی ایران را به هم وصل میکند. طولانیترین خط انتقال اتیلن جهان، تامین کننده خوراک واحدهای پتروشیمی استانهای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی است.
پتروشیمی کاویان در بوشهر و پتروشیمی اروند در خوزستان به نوعی در نقطه شروع این خط لوله قرار دارند و در ادامه مسیر واحدهای اندیمشک در استان خوزستان، ممسنی در استان فارس، گچساران و دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد، بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، مجمتع لرستان، مجمتع کرمانشاه، مجمتع همدان، مجمتع کردستان، مهاباد و میاندوآب در استان آذربایجان غربی را در بر می گیرد.
در روزهای نخست انتشار این خبر، واحدهای دریافتکننده اتیلن از اعلام وضعیت خود خودداری میکردند در ادامه اما پیگیریهای بیشتر نشان داد که به دلیل انفجارهایی که به دلیل رانش زمین در مناطق لرستان و کرمانشاه در خط لوله اتیلن غرب به وقوع پیوسته است از تاریخ 21 فروردین تصمیم به تخلیه گاز خط لوله در این بخش گرفته شده است و واحدهای تحت نظر هلدینگ پتروشیمی باختر به صورت موقت تولید را متوقف کردهاند. البته احمد پورکرمی مدیر روابط عمومی پتروشیمی لرستان از زیرمجموعههای این هلدینگ تاکید کرد که به دلیل وجود کافی پلی اتلین در انبارهای این شرکتها بازار با کمبود پلی اتلین مواجه نخواهد شد. در 21 فروردین نیروهای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی برای بررسی آخرین وضعیت خط لوله اتیلن غرب در مناطق سیلزده به این قسمتها سفر کردند.
بررسی «دنیای انرژی» حاکی از آن است که شماری از واحدهای پایین دست در حوزه پلاستیک نیز در مناطق سیلزده قرار داشتند، شرکت «بهاران شیمی بروجن»، «شرکت بهروان لرستان»، «شرکت پتروپالایش گهر لرستان»، «شرکت مهاب موتور گرگان» از این دسته هستند.
سید سعید موسوی مدیرعامل واحد پتروپالایش گهر لرستان، واحدی که در زمینهی تصفیه ، پردازش ، سوزاندن و امحا ضایعات و پسماندهای هیدروکربنی فعال است در گفتوگویی به دنیای انرژی خبر داد که در جریان سیل اخیر تعداد 7 پمپ این واحد دچار آبگرفتی شده و سوخته است و در نتیجه این واحد اکنون تولید نداشته و تعطیل است. او خسارت وارد شده به مجموعه خود را 400 الی 500 میلیون تومان برآورد میکند.
شرکت بهروان زاگرس که تولیدکنندهی روغن موتور و روغنهای صنعتی است به خبرنگار دنیای انرژی اعلام کرد که از سیل اخیر آسیبی ندیده و تولیداتش ادامه دارد.
پیگیری «دنیای انرژی» از آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی کرمانشاه نشان میدهد که تاسیسات این شرکت که تولید کننده کود اوره، آمونیاک و نیتروژن مایع است از سیلاب آسیبی ندیده است. البته طبق اعلام روابط عمومی این مجموعه واحد آمونیاک این شرکت پیش از سیل در حالت تعمیر قرار داشته و تولید ندارد. طبق گفتهها برخی از ساختمانهای پتروشیمی کرمانشاه محل اسکان روستاییان پاییندست این مجموعه بوده است که از سیلاب آسیب دیدهاند.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۶:۰۲