فهرست نمایشگاه های سال 2019 کشور ساحل عاج

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4546/430/98 مورخ 98/02/21 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص "فهرست نمایشگاه های سال 2019 کشور ساحل عاج" جهت استحضار و هرگونه بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۲۳