همایش بین المللی سرمایه گذاری ترنوپیل اوکراین

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 1643/43/ص مورخ 98/02/21 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل اوکراین" مورخ 98/03/02 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱