برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در سنگال

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4561/430/98 مورخ 98/02/21 سرپرست محترم دفتر توسعه صادرات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری "اولین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در سنگال" از تاریخ 3 لغایت 7 تیرماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۹:۳۶