دوره آموزشی "داوری و سازمان های داوری برای مدیران تجاری و اقتصادی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2250/43/ص مورخ 98/03/05 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری دوره آموزشی "داوری و سازمان های داوری برای مدیران تجاری و اقتصادی" در تاریخ 18 تیرماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۲۴