فراخوان دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 9507/ICC مورخ 98/03/07 دبیرخانه محترم کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) در خصوص برگزاری "دوره مقدماتی روش های پرداخت بین المللی" جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸