برگزاری شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق – پاویون ج.ا.ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6975/240/98 مورخ 98/03/05 سرپرست محترم دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری "شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق – پاویون ج.ا.ایران" از تاریخ 6 لغایت 15 شهریورماه 1398 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۲