ممنوعیت صادرات هیدروکربن از استان سیستان و بلوچستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2684-98/6/الف/82 مورخ 98/03/09 دبیر محترم انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی سیستان و بلوچستان در خصوص "ممنوعیت صادرات هیدروکربن از استان سیستان و بلوچستان" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۱