فراخوان کنفرانس بین المللی توسعه خدمات فنی مهندسی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 13451/98 مورخ 98/03/11 دبیر محترم اجرایی همایش ملی خدمات فنی مهندسی در خصوص برگزاری "کنفرانس بین المللی توسعه خدمات فنی مهندسی ایران" در تاریخ 30 و 31 مردادماه 1398 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰