فهرست کالاهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی عراق

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2513/43/ص مورخ 98/03/12 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص فهرست کالاهای مشمول قانون حمایت از تولید داخلی عراق جهت استحضار ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۱۱