فراخوان مشارکت در جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 7038-ج-1398 مورخ 98/03/11 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در خصوص برگزاری جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در آذرماه 1398 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۰