تمدید نرخ حمل محموله پلی اتیلن ترانزیتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2770/43/ص مورخ 98/03/13 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "تمدید نرخ حمل محموله پلی اتیلن ترانزیتی در مسیر سرخس به بندرعباس" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۳۵