برگزاری دوره های آموزشی خرداد و تیرماه موسسه پویشگران عرصه سوم

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی موسسه محترم پویشگران عرصه سوم در خصوص برگزاری دوره های آموزشی خرداد و تیرماه آن موسسه جهت استحضار و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۴۰