پیشرفت 73 درصدی فاز اول پتروشیمی هنگام

پیشرفت فیزیکی فاز اول پتروشیمی هنگام از 73درصد گذشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از واحد روابط عمومی پتروشیمی هنگام در سال جدید با ورود تجهیزات، انجام نصب های متوالی برای خرداد ماه برنامه ریزی گردید.از این میان می توان به نصب کانوکشن ریفرمر اولیه، نصب راکتور تولید آمونیاک و برج جداسازی CO2 با مجموع وزن بالغ بر 1500 تن اشاره نمود. بدین ترتیب تنها در خرداد ماه سال جاری حدود 11درصد از وزن کل تجهیزات ثابت و مخازن در واحد آمونیاک، نصب شد.

براساس این گزارش با مدیریت و برنامه ریزی دقیق امورHSE و همچنین نظارت و پیگیری همکاران پر تلاش در بخش ساختمان و نصب، رکورد 5/5 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در پتروشیمی هنگام به ثبت رسید.

۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۰
نیپنا |