سخنگوی اتاق ایران: انتظار بخش خصوصی، توجه به شیوه تبادل ارز صادرکنندگان است

سخنگوی اتاق ایران: انتظار بخش خصوصی، توجه به شیوه تبادل ارز صادرکنندگان است
بخش خصوصی کشور نقطه‌نظرات و پیش‌نهادهای خود را در مورد ارز صادرکنندگان به دولت منتقل کرده است. «علی درستکار»، سخن‌گوی اتاق ایران با بیان این مطلب گفت: «همان‌گونه که رئیس اتاق و نمایندگان مختلف بخش خصوصی بارها اعلام کرده‌اند، دغدغه اصلی صادرکنندگان کشور در شرایط فعلی، تسهیل در برقراری رابطه میان صادرکنندگان و واردکنندگان است.»
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، وی افزود: «در حال حاضر صادرکنندگان ما توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های فراوان خود و اعتباری که نزد تجار بین‌الملل دارند به‌خوبی تحریم‌های موجود را خنثی کنند که آمارهای رسمی از حجم و ارزش صادرات به روشنی مؤید این موفقیت است.»

درستکار با اشاره به اقدامات دولت برای اتخاذ تصمیمات لازم در مورد ارز صادرکنندگان گفت: «بخش خصوصی طی هفته‌های اخیر به شیوه‌های گوناگون دیدگاه خود را جهت تسهیل و تسریع تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان به دولت منتقل کرده است. طبیعی است که انتظار فعالان بخش خصوصی، توجه دولت به این دغدغه‌ها و دیدگاه‌ها است.»

سخن‌گوی اتاق ایران تأکید کرد:‌ «هر تصمیمی در مورد ارز صادرکنندگان، باید با این محوریت باشد که صادرکنندگان احساس هیچ‌گونه محدودیت غیرضروری در تبادل ارز خود با واردکنندگان نداشته باشند.»

درستکار ادامه داد: «تسهیل در تبادل ارز قطعاً به‌معنای عدم نظارت دولت بر شیوه تبادل نیست بلکه منظور، اعتمادسازی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در انتقال ارز به واردکنندگان است. گرچه این اعتمادسازی باید دو‌سویه باشد و در مقابل، صادرکنندگان نیز نسبت به سلامت تبادلات متعهد باشند. در این فضا نباید تخلفات موردی برخی افراد، مستند و مبنای تصمیم‌گیری‌های سخت‌گیرانه اقتصادی برای عموم فعالان خصوصی شود.»

۹ آبان ۱۳۹۱ ۰۹:۳۷