قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2961/43/ص مورخ 98/03/21 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۴۲