ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان «سغد 2019»

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 2969/43/ص مورخ 98/03/21 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان «سغد 2019»" در تاریخ 31 خرداد لغایت اول تیرماه 1398 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۴۹