افزایش ۶۶ میلیون متر مکعبی تولید گاز غنی درسال ۹۶+جدول

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، میزان تولید گاز غنی در کشور در سال ۹۶ با رشدی ۸.۵ درصدی در مقایسه با سال قبل برابر ۸۴۴.۹۱ میلیون متر مکعب در روز بوده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس براساس آمارهای مرکز آمار ایران در سالنامه آماری کشور، در سال 96 به میزان 844.91 میلیون متر مکعب در روز گاز غنی در کشور تولید شده است که این آمار در سال 95 به میزان 778.57 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

گاز غنی تولید شده در سال 96 به تفکیک حدود 102.02 میلیون متر مکعب در روز گاز همراه نفت، 27.8 میلیون متر مکعب در روز گاز کلاهک و 715.09 میلیون متر مکعب در روز گاز میادین مستقل گازی بوده است.

براساس گزارش تفریغ بودجه 96 دیوان محاسبات کل کشور و همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه کشوردرباره عملکرد اول قانون برنامه ششم توسعه، میزان تولید گاز غنی میدان مشترک گازی پارس جنوبی در سال 96 حدود 496.5 میلیون متر مکعب در روز بوده است.

۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۹