فراخوان برگزاری همایش تجاری ایران و اسلواکی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3613/17/د مورخ 98/03/22 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری همایش تجاری ایران و اسلواکی" در روز سه شنبه مورخ 04/04/98 جهت استحضار ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰