کاهش خام فروشی با افزایش سهم نفت از بودجه 92

کاهش خام فروشی با افزایش سهم نفت از بودجه 92
منتخب مردم کرمانشاه گفت: یکی از راهکارهای تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، افزایش سهم وزارت نفت در بودجه سال آینده برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در تولید و جلوگیری از خام فروشی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار شانا افزود: افزایش سهم وزارت نفت از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت منطقی است.

سید سعید حیدری طیب تصریح کرد: به طور کلی رویکرد ما به نفت خام به عنوان منبع درآمدی نیست اما در شرایط کنونی که صادرات نفت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است، معتقدیم که سهم صنعت نفت در بودجه سال 92 برای شتاب دهی به توسعه پروژه ها باید افزایش یابد.

عضو مجلس نهم، یکی از راهکارهای تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت را افزایش سهم وزارت نفت در بودجه سال آینده برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در تولید و جلوگیری از خام فروشی ارزیابی کرد.

منتخب مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، پوشش گازرسانی در شهر کرمانشاه را مطلوب خواند و شتاب بخشی به روند گازرسانی به روستاهای استان کرمانشاه را خواستار شد.

حمایت از افزایش 20 درصدی سهم وزارت نفت در بودجه 92

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیش تر در گفت و گو با شانا، افزایش سهم وزارت نفت تا 20 درصد از محل فروش نفت خام برای سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت را خواستار شد.

موید حسینی صدر با تاکید بر سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت تصریح کرد: اگر در بخش صنعت نفت سرمایه گذاری مناسب انجام نشود، درآمد کشور آسیب پذیر خواهد شد؛ به همین سبب هزینه در طرح های نفتی و گازی معادل سرمایه گذاری است.

 پروژه های صنعت نفت در سال 92 بودجه ویژه خواهند داشت

پیش از این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به پرسش شانا که کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات چه راهکارهایی برای بهتر بسته شدن بودجه سال 92 صنعت نفت با توجه به شرایط کنونی در دستور کار دارد؟ پاسخ داد: بودجه در سال جاری انبساطی بسته شده است، ولی با توجه به شرایط کنونی، بودجه برای سال 92 باید انقباضی بسته شود.

غلامرضا اسدالهی تصریح کرد: صنعت نفت به لحاظ تاثیرگذاری ها بر بودجه و اقتصاد کل کشور، از اولویت های اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در تدوین بودجه 92 است.

۹ آبان ۱۳۹۱ ۰۹:۳۶