برگزاری همایش "معرفی شاخص های نوین صادرات کالا به اروپا بر اساس پیامدهای زیست محیطی"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3313/43/ص مورخ 98/04/01 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "همایش معرفی شاخص های نوین صادرات کالا به اروپا بر اساس پیامدهای زیست محیطی" در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹