برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3777/43/ص مورخ 98/04/10 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی اتاق مشترک ایران و کویت جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۴۸