فراخوان ارسال مقالات - دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3776/43/ص مورخ 98/04/10 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی ایران" مورخ 98/05/22 جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۸