برگزاری دوره "آشنایی با زبان بدن"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل های اقتصادی موسسه پویشگران عرصه سوم مورخ 98/04/11 در خصوص برگزاری دوره "آشنایی با زبان بدن" در تاریخ 17 و 24 تیرماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۰۵