ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 3936/43/ص مورخ 98/04/12 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "ضرورت اقدام اجرایی در راستای قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۱