انجام هفت درصد عملیات تصفیه نفت خام ایران در پالایشگاه تبریز

مدیر عامل پالایشگاه تبریز در نشست دبیران شورای اقامه نماز و ائمه جماعات شرکت های صنعت نفت شمال غرب کشور گفت: هفت درصد از عملیات تصفیه نفت خام کشور توسط این پالایشگاه انجام می شود و با توجه به موقعیت استراتژیک و وجود مشکلات نقل و انتقال فرآوردهای نفتی به ویژه در ایام زمستان این سهم هفت درصدی پالایشگاه تبریز اهمیت و برجستگی بارزتری می یابد.
مدیر عامل پالایشگاه تبریز تصریح کرد : برای سرپا نگهداشتن صنعت نفت باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها ازجمله ظرفیت نهاد حوزه و دانشگاه به نحو شایسته استفاده شود و ائمه جماعات و نهادهای فرهنگی و مذهبی با تقویت کانال های ارتباطی به تحقق این مهم کمک می کنند.
باقری اضافه کرد : گاهی حاشیه ها و کارهای زاید آن چنان بر متن غلبه می کند که اهداف و ماموریت های اصلی سازمانی تحت شعاع قرار می گیرند و وقت مدیر به بهانه های جزئی تلف می شود توسعه کانال های ارتباطی با نهادهای فرهنگی و مردم نهاد از طریق ائمه جماعات صنعت نفت می تواند به شفاف سازی، آگاه سازی و کاهش این آسیب ها کمک نماید.
مدیر عامل پالایشگاه تبریز با اشاره به موقعیت و جایگاه این پالایشگاه گفت : تلاش می کنیم با برنامه ریزی و استفاده از همه ظرفیت های محلی و ملی پیشرو پالایشگاه های منطقه با اعتبار جهانی باشیم .

وی اهمیت و نقش این پالایشگاه ، با توجه به موقعیت راهبردی آن و قرار گرفتن در همجواری چهار کشور همسایه خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت : هفت درصد از عملیات تصفیه نفت خام کشور توسط این پالایشگاه انجام می شود و با توجه به موقعیت استراتژیک و وجود مشکلات نقل و انتقال فرآوردهای نفتی به ویژه در ایام زمستان این سهم هفت درصدی پالایشگاه تبریز اهمیت و برجستگی بارزتری می یابد.

مهندس باقری دریافت نفت خام و تبدیل آن به بیش از ۴۰ محصول یا فراورده نفتی را از دیگر وظایف پالایشگاه تبریز بیان کرد و ادامه داد : ۳۰ درصد از وزن برنامه های این شرکت در بخش رشد و یادگیری متمرکز است .تا بتواند حرکت متعالی را حفظ نموده و مسیر خود به سمت آرمان که پیشرو پالایشگاه های منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی است را ، ادامه دهد.
۱۸ تیر ۱۳۹۸ ۱۶:۳۸