تمدید مهلت ثبت نام فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه و برند تجاری برتر ایران سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12774/430/98 مورخ 98/04/18 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص"تمدید مهلت ثبت نام فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه و برند تجاری برتر ایران سال 1398" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۰:۵۷