تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 5252/43/ص مورخ 98/05/07 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۷