برگزاری دوره یک روزه آیین نگارش و مکاتبات اداری

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل های اقتصادی موسسه پویشگران عرصه سوم مورخ 98/05/13 در خصوص برگزاری "دوره یک روزه آیین نگارش و مکاتبات اداری" در تاریخ 14 مردادماه 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۳۳