بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص موضوعات مالیاتی صادرکنندگان کالا و خدمات

مهم

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر بخشنامه شماره 516/98/200 مورخ 98/06/11 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص"معافیت¬های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات" و "استراداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۷