برگزاری نوزدهمین دوره تربیت کارشناس مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(تربیت کارشناس HSE)

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 016/98/ص/ج مورخ 98/07/06 معاونت محترم آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در خصوص برگزاری "نوزدهمین دوره تربیت کارشناس مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(تربیت کارشناس HSE)" از مهرماه سال جاری جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۷ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۵