بخشنامه"اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز در گمرکات"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 894173/98 مورخ 98/07/08 معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشنامه "اعلام اختلاف و تلورانس وزنی مجاز در گمرکات" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۴