برگزاری دوره های آموزشی پژوهشگاه استاندارد

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 229/98/آ مورخ 98/07/10 مدیرکل محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پژوهشگاه مذکور در مهر و آبان 1398 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۳:۲۶