طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 8287/43/ص مورخ 98/07/10 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر در خصوص "طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور" جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۴:۲۱