لغو اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات¬های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9232/43/ص مورخ 98/08/01 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "لغو اخذ گواهی تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات¬های مستقیم برای صدور و تمدید ضمانت نامه ها" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۵۲