لیست کالاهای پیشنهادی در خصوص موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای اندونزی و مالزی

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 13047/98/الف ت مورخ 98/08/01 مدیر محترم تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر لیست کالاهای پیشنهادی در خصوص موافقت¬نامه تجارت ترجیحی ایران با کشورهای جمهوری اندونزی و مالزی جهت استحضار ارسال می‌شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۶:۱۰